Taekwondo theorie 9e kup (gele band)

Algemeen

 • Tae = schoptechnieken
 • Kwon = armtechnieken
 • Do = geest  of “De weg”
 • Kwajang-nim = grootmeester
 • Sabumnim = meester
 • Dojang = trainingsruimte
 • Ti = taekwondoband
 • Dobok = taekwondopak

Tellen 1 t/m 10

 1. Hana
 2. Dul
 3. Set
 4. Net
 5. Dasot
 6. Yosot
 7. Ilgop
 8. Yodul
 9. Ahop
 10. Yol

Trappen (bij gesprongen trappen Twio ervoor plaatsen)

 • Ape-chaki = voorwaartse trap
 • Dollyo-chaki = rondwaartse trap
 • Yeop-cahaki = zijwaarts trap

Afweringen

 • Arae-makki = lage afweer
 • Momtong-makki = midden afweer
 • Eolgool-makki = hoge afweer

Stoten

 • Eolgool-jireugi = hoge stoot
 • Momtong-jireugi = midden stoot
 • Area-jireugi = lage stoot

Standen

 • Ap-koobi = lange stand
 • Dwit -koobi = achterwaartse stand
 • Ap-seogi = korte stand

Taekwondo theorie 8e kup (gele band groen slip)

Algemeen

 • Eolgool = het nek naar het hoofd
 • Momtong = middenlichaam
 • Area = vanaf de navel naar beneden
 • Kihap = aanvalskreet of schreeuw
 • Charyot = in de houding staan
 • Kyongre = buigen
 • Joonbi = uitgangshouding voor een stijloefening (vuisten voor de band, navel hoogte)
 • Balchagi-joonbi = uitgangshouding voor een gevechtsoefening

Standen

 • Moa-seogi = gesloten stand (voeten naast elkaar)
 • Naranhi-seogi = parallel stand (voeten op schouder hoogte)
 • Joochoom-seogi = paardrijd-stand

Trappen (bij gesprongen trappen Twio ervoor plaatsen)

 • Dwit-chaki = achterwaartse trap
 • Naeryo-chaki = neerwaartse trap
 • Miryo-chaki = duw trap 

Afweringen

 • Sonnal-momtong-makki = afwering op midden hoogte met twee handen zijkant
 • Sonnal-area makki = lage afwering met twee handzijkant
 • Hansonnal-momtong-an-makki = afwering op middelhoogte met één handzijkant van buiten naar  binnen
 • Hansonnal-momtong-bakkat-makki = afwering op middenhoogte met een handzijkant van binnen naar buiten
 • Hansonnal-area-makki = lage afwering met één handzijkant

Taekwondo theorie 7e kup (groene band)

Algemeen

 • Hoogoo = borstbeschermer
 • Hong = rood
 • Chong = blauw
 • Poomse = stijloefening
 • Kyoruki = sparring
 • Kyokpa = breektest
 • Kamsahamnida = Dank u wel
 • Annyonghaseyo = Goede dag
 • Tirotora = omdraaien
 • Aperoka = vooruit
 • Twiroka = achteruit
 • Balbako = wisselen van been

Trappen

 • Dwi-dollyo-chaki = hieltrap 360 graden na afloop standbeen voor plaatsen
 • Mom-dollyo-chaki = hieltrap 360 graden na afloop standbeen achter plaatsen
 • Frio-chaki = hieltrap 180 graden

Afweringen

 • Anpalmok-momtong-bakkat-makki = afweer op middenhoogte met duimzijde van binnen naar buiten
 • Bakkatpalmok-momtong-bakkat-makki = afweer op middenhoogte met de pinkzijde van binnen naar buiten
 • Bakkatpalmok-eolgool-bakkat-makki = hoge afwering met de pinkzijde van binnen naar buiten 

Taekwondo theorie 6e kup (groene band blauwe slip)

Algemeen

 • Hanbon-gyoruki = one-steps sparring
 • Na rul wihanda = voor mij
 • Dojang ul wihanda = voor de sportschool
 • Na ra rul Wihand = voor mijn vaderland
 • Inchong = breekpunt onder neus
 • Meongchi = plexus solaris
 • Nangsim = kruis
 • Mom = lichaam

Trappen (bij gesprongen trappen Twio ervoor plaatsen)

 • Ap-cah-Olligi = been gestrekt omhoog
 • Peangi-chaki = dollyo-chaki 366 graden
 • Kuryo-ap-chagi = korte gesprongen voorwaartse trap

Afweringen

 • Batangson-momtong-makki = afwering op middelhoogte met de handpalm verticaal
 • Batangson-momtong-noolyo-makki = afwering op middelhoogte met de handpalm horizontal

Taekwondo theorie 5e kup (blauwe band)

Algemeen

 • Joomeok = vuist
 • Deung-joomeok = bovenkant vuist
 • Mea-joomeok = zijkant vuist( pink zijde)
 • Son = hand
 • Sonal = handzijkant
 • Sonnal-deung = duimzijde
 • Son-keut = vingertoppen
 • Batangson = handpalm

Trappen

 • Beat-chagi = kruising tussen ap-cahki en dollyo cahki
 • Nopi-chaki = hoog gesprongen ap-chakgi
 • Pyojeok-chagi = trap tegen binnenkant van de hand

Afweringen

 • Eotegeoryo-eolgool-makki = hoge kruisafwering
 • Eotogeoryo-area-makki = lage kruisafwering

Taekwondo theorie 4e kup (blauwe band rode slip)

Algemeen

 • Dari = been
 • Meurop = knie
 • Bal = voet
 • Ap-chook = bal van de voet
 • Dwi-chook = onderkant knie
 • Dwi-kumchi = achillespees
 • Balnal = mes zijde van de voet
 • Bal-deung = wreef

Standen

 • Koe seogi = kruistand

Afweringen

 • Geodeuryo-anpalmok-momtong makki = afwering op midden  hoogte met de duinzijde met ondersteunende arm
 • Geodeuryo-bakatpalmok-momtong makki = afwering op midden hoogte met de pinkzijde met ondersteunende arm
 • Geodeuryo-area makki = lage afwering met ondersteunende arm

Stoten

 • Pyonson-keut seweo-jireugi = steken met de handpalm verticaal
 • Pyonson-keut-jeochyo-jireugi = steken met de handpalm naar boven gedraaid

Taekwondo theorie 3e kup (rode band)

Algemeen

 • Pal = arm
 • Palkoop = elleboog
 • Palmok = duimzijde van de arm
 • Bakatpalmok = pinkzijde van de arm

Afweringen

 • Anpalmok-momtong-hechyo-makki = wigblokkering op middenhoogte met de duimzijde van van de arm
 • Bakkat-palmok-momtong-heychyo-makki = wigblokkering op middenhoogte met de pinkzijde van de arm
 • Heyhchyo-area-makki = lage wigblokkering

Stoten

 • Chettari-jireugi = dubbele arm stoot
 • Doobeon-jireugi = 2x stoten
 • Diguet-jireugi = U-stoot

Slagen

 • Sonnal-mok-chigi = nekslag van buiten naar binnen
 • Sonnal-bakat-chigi = nekslag van binnen naar buiten
 • Jebipoom-mok-chigi = één arm hoog  afweren en tegelijkertijd met de ene arm nekslag
 • Jebipoom-teok-chigi = één arm hoog afweren e tegelijkertijd met de andere arm slag met de handpalm naar de kin

Taekwondo theorie 2e Kup (rode band zwarte slip)

Algemeen

 • Kum (gele band) = goud, grondstof
 • Mok (groene band) = hout
 • Su (blauwe band) = water
 • Hwa (rode band) = vuur
 • To of Huk (zwarte band) = aarde

Standen

 • Beom-seogi = tijgerstand
 • Oen-seogi = halve dwi-koobi (linkerbeen voren)
 • Oreon-seogio = halve dwi-koobi (rechterbeen voren)

Afweringen

 • Gawi-makki = schaarblokkering
 • Sonnal-hechyo-momtong-makki = wigblokkering op de middenhoogte met handzijkant
 • Sonnal-hechyo-area-makki  = lage wigblokkering met de handzijkant
 • Sonnal-deung-momtong-hechyo-makki = wigblokkering op midden hoogte met de duimzijde van de hand

Stoten

 • Naeryo-jireugi = neergaande stoot
 • Yeop-jireug = zijwaartse stoot
 • Chi-jireugi = opgaande stoot
 • Doyllo-jireugi = ronde stoot 

Slagen

 • Palkoop-chigi = slag met de elleboog
 • Palkoop-pyojeok-chigi = slag met de elleboog in de handpalm
 • Palkoop-dwi-chigi = elleboog stoot naar achteren 

Taekwondo theorie 1e kup (rode band zwarte slip gevorderd)

Standen

 • Haktari –seogi = ooievaarstand

Afweringen

 • Santeul- makki = bergblokkering
 • Oen-santeul-makki = bergblokkering met één arm lage afweer
 • Keumgang-area-makki = lage diamantblokkering
 • Keumgang-anpalmok-momtong-makki = diamantblokkering op midden hoogte met de duimzijde
 • Keumgang-bakatpalmok-momtong-makki = diamantblokkering op midden hoogte met de pinkzijde

Stoten

 • Joomeok – jeochyo-teok-jireugi = opstoot naar de kin terwijl de andere vuist op de schouder gehouden wordt
 • Jechindoo-joomeok-momtong-jireugi = met twee omgekeerde vuisten tegelijkertijd op middenhoogte stoten

Slagen

 • Dangyo- teok-chigi = met de ene hand vastgrijpen met de andere hand slag naar de kin
 • Deung-joomeok-eolgool-apchigi = met de vuist slag naar voren
 • Deung-joomeok-eolgool-bakkat-chigi = met de vuist slag van binnen naar buiten
 • Mae-joomeok-naeryo-chigi = hakbijlslag

Onze visie en missie: iedereen heeft recht op zelfverdediging!