Gedragsregels

Bij TaeKwen wordt discipline, zelfbeheersing, controle over je lichaam en geest, en respect voor anderen en jezelf onderwezen. Etiquette staat hoog in het vaandel in onze school.

Welke houding verwachten wij van onze studenten?

 • Je bent nooit te oud om te leren. Dit is je sleutel tot het vergaren van meer kennis.
 • Respect voor en toewijding aan de taekwondoleer.
 • Bereidheid tot offers voor taekwondo en voor je instructeur.
 • Loyaliteit naar je instructeur en zijn of haar trainingsmethoden.
 • Leer de techniek(en) die je bij een andere school geleerd hebt af als je instructeur het hier niet mee eens is.
 • Wees altijd een goed voorbeeld voor de lagere banders.
 • Als taekwondoleerling heeft jouw gedrag binnen en buiten de dojang een uitstraling op taekwondo, je school en je instructeur. Wees daarom altijd eerbaar, bescheiden en beleefd en probeer te leven volgens de principes van taekwondo.

 

gedragsregels1  

Respect

Respect voor taekwondo, de dojang, de instructeur, hogere banders, medestudenten en jezelf is een vereiste voor elke taekwondobeoefenaar. Buigen is het universele teken van respect in de martial arts wereld. Studenten horen altijd te buigen bij:

 • Binnenkomst en verlaten van de dojang.
 • De eerste kennismaking met de hoofdinstructeur of zijn/haar assistenten.
 • Het begin en einde van de les.
 • Het begin en einde van een oefening met een partner.
 • Het ruilen van trainingsmateriaal met een partner.
 • Het begin en einde van een stijlfiguur.
 • Instructies en/of vragen van de instructeur, zonder te aarzelen en/of vragen te stellen.
 • Buig naar de instructeur voordat je hem of haar aanspreekt en doe dit ook weer als het gesprek of de instructie beëindigd is.

 

gedragsregels6

Andere gedragingen waarmee je blijk geeft van respect

 • Concentreer je als je instructies krijgt. Wees stil als er iets wordt uitgelegd of voorgedaan en ga nooit met je instructeur in discussie.
 • Train regelmatig.
 • Informeer je instructeur in als je niet aanwezig kan zijn.
 • Spreek de instructeur aan met zijn/haar titel.
 • Betaal op tijd je contributie. Het getuigt niet van beleefdheid en respect naar de school of instructeur als je je afspraken niet nakomt.
 • Beheers je tijdens sparren en step-sparring.
 • Hogere banders (1ste Kup en hoger) mogen jou instructies geven. Behandel hem of haar daarom met evenveel respect als je bij de instructeur zou doen. Als een lagere bander een gebrek aan discipline heeft en/of geen kennis van de regels binnen de school toont, is het de verantwoordelijkheid van de hogere bander om hierop te wijzen of helderheid hierover te geven.
 • Draai weg van de instructeur, de vlag, hogere banders of je tegenstander wanneer je je dobok/ti goed doet.
 • Wees nooit opvliegend naar de instructeur of medestudent.

IMG-20140120-WA0008


 

gedragsregels5

Gedragsregels tijdens de les

 • Buig naar de trainingsruimte elke keer bij het binnenkomen en het weggaan.
 • Als de instructeur al in de zaal is, groet hem/haar.
 • Wanneer de instructeur roept 'opstellen', stelt de groep zich snel op in lijnen naast elkaar. Iedereen staat met zijn gezicht naar de vlag, op bandvolgorde. De hoogste bander staat rechts aflopend in graduatie naar links.
 • Als iedereen stil is begint de les met een groet aan de vlag en de instructeur
 • Buig naar de trainingsruimte bij het binnenkomen en weggaan.
 • Buig naar hogere banders als je hen tegenkomt.
 • Mits geroepen, reageer met "Ye + titel" die hij/zij toekomt.
 • Buitenschoenen zijn verboden in de zaal.
 • Voor de training; ga direct naar de kleedruimte om je dobok aan te doen. Laat geen waardevolle spullen achter.
 • Vraag toestemming om de klas te verlaten om welke reden dan ook voordat de les beëindigd is.
 • Toon enthousiasme, karakter en sportiviteit ten alle tijden.
 • Geen onnodige gesprekken als de les begint, praat niet tijdens de les behalve als de instructeur tegen jou praat.
 • Een bescheiden student is in staat om sneller te leren. Wees geen opschepper.
 • Als je hulp nodig hebt en er is geen instructeur in de buurt, roep de hulp in van je hogere medestudenten.
 • Aan het eind van de les, na de cooling down; roept de instructeur 'opstellen'. Iedereen stelt zich weer op in lijnen van vier zoals het begin van de les en groeten ook weer op dezelfde wijze af.
 • Studenten dienen na de les alle trainingsmaterialen op te ruimen, hierna snel de trainingsruimte te verlaten en zich om te kleden.

IMG-20140120-WA0009


 

IMG-20140120-WA0010


 

gedragsregels3

Huishoudelijk reglement

 • Drugsbezit en -gebruik is verboden en zal direct leiden tot een toegangsverbod.
 • Wees op tijd zijn voor de les.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de dojang.
 • Maak nooit iemand belachelijk om datgeen hij/zij niet kan.
 • Geen eten, snoep of kauwgom in de dojang.
 • Niet roken en geen alcohol in de dojang.
 • Wapens zijn niet toegestaan in de dojang: alleen onder speciaal toezicht van de instructeur.
 • Godslastering, scheldwoorden, provocerende en denigrerende opmerkingen worden niet getolereerd.
 • Hang niet rond in en om de dojang als je hier niet moet zijn.
 • Stoor anderen niet door onnodig te praten.
 • Oefen geen andere technieken dan die je leraar je heeft uitgelegd en laten zien.
 • Leer geen technieken aan anderen zonder de toestemming van je instructeur.
 • Misbruik de geleerde technieken niet.
 • Taekwondotechnieken zijn niet voor buiten de dojang, behalve als jouw veiligheid of de veiligheid van anderen serieus in gevaar zijn.
 • Behandel je medemens en andermans eigendom met respect.
 • Rapporteer blessures en andere klachten bij je instructeur.
 • Wees een goed voorbeeld voor andere studenten, vooral voor de lagere banden.


 

IMG-20140120-WA0012


 

gedragsregels4

Persoonlijke verzorging

 • Draag een schoon uniform bij elke les.
 • Verzorg jezelf goed door je regelmatig te wassen.
 • Houd nagels aan je handen en voeten kort.
 • Het dragen van horloges, ringen, oorbellen of andere sieraden zijn verboden tijdens trainingen. Een bril is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is.
 • Het gebruik van drugs/doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Je band moet goed geknoopt zijn en gelijke uiteinden hebben.

 

gedragsregels2

Ouders en bezoekers

Ouders en bezoekers worden verzocht om tijdens de les buiten te wachten. Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Laat aub de begeleiding/coaching van de leden over aan de trainers en begeleiders.
 • Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zie er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

Tips voor sportieve ouders

 1. Moedig uw kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
 2. Geef het goede voorbeeld: doe zelf ook aan sport!
 3. Dwing kinderen nooit om UW ambities waar te maken.
 4. Focus niet te vroeg op 1 sport: verschillende ervaringen vormen een goede basis voor verdere ontwikkeling.
 5. Zorg voor positieve impulsen. Ondersteun je kinderen door ze aan te moedigen.
 6. Help uw kinderen bij het werken aan hun zelfvertrouwen.
 7. Laat kinderen in hun tempo en op hun niveau sporten. Help ze bij het stellen van realistische doelen.
 8. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan "winnen of verliezen". Er is ook gezondheid, vriendschap, durf en samenwerking.
 9. Leer kinderen dat teamspirit en inzet belangrijker zijn dan de overwinning.
 10. Wees vriendelijk en positief tegenover begeleiders en andere ouders.
 11. Laat uw waardering voor de begeleiding blijken.
 12. Laat uw kinderen uiteindelijk zelf hun prestatienormen bepalen.
 13. Zorg voor evenwicht tussen sport, gezin en opleiding.
 14. Moedig ook andere interesses dan sport aan.
 15. Help uw kinderen een gezonde en evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Geef hierin het goede voorbeeld.

Tot slot: onthoud dat sportieve mislukkingen nooit persoonlijke mislukkingen zijn!

Onze visie en missie: iedereen heeft recht op zelfverdediging!